WWW.OPTEAMISTONLINE.COM KATILIMCI/ ÜYE AÇIK RIZA METNİ

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni, aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Veri Sorumlusu olarak Optimist Turizm Organizasyon Servisleri Ticaret Anonim Şirketi (Opteamist Turizm & Organizasyon) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (K.V.K.K.) ilgili hükümlerine uygun olarak;
Ürün ve hizmetlerin daha iyi ve kaliteli şekilde sunulabilmesi, kurumsal iletişimi sağlamak, istatistiksel çalışmalar yapmak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, hukuk işlerinin takibini yapmak amacıyla ve benzer amaçlarla, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, kan grubu, sağlık verileri, dernek, vakıf ve sendika üyeliği vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve faaliyetleriniz çerçevesinde yurtiçi/ yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşla paylaşılmasını, iletişim bilgilerim üzerinden her şekilde tarafımla iletişim kurulması ve telefon, sms, e-posta, sosyal medya uygulamaları, dijital kanallar ile mektup ve benzeri yollardan ulaşılmasını, kişisel verilerimin gereken süre zarfında saklanmasını, metindeki kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.

Veri Sorumlusu olarak Optimist Turizm Organizasyon Servisleri Ticaret Anonim Şirketi (Opteamist Turizm & Organizasyon) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ ni okuduğumu, anladığımı ve iş bu metni okuyup anladığımı, hiçbir kayıt ve şerh koymaksızın açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.